Acord privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

PRELUCRARE DATELOR PERSONALE CONFORM REGULAMENT (UE) 2016/679

Începând cu data de 25.05.2018 Regulamentul European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, devine aplicabil. Prevederile acestui regulament sunt menite să asigure un nivel ridicat de securitate a datelor personale. În aceste condiții, prin acest acord te informăm cum protejăm datele tale personale, scopul pentru care le prelucrăm și care sunt drepturile tale.

Scopul principal al prelucrării datelor tale personale precum cele de identificare (spre exemplu datele din cartea de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon), de localizare (adresa, sistemul GPS), sau datele pe care le colectăm direct de la tine, este acela de a desfășura în mod legal toate activitățile în următoarele situații:

 • în vederea emiterii de documente fiscale pentru vanzarea produselor pe care le achiziționezi de la noi precum si pentru a găsi coordonatele locației de livrare a acestora;
 • în activități de marketing – pentru informare, pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor, pentru ofertare, pentru acordarea de beneficii.

Așadar, te înștiințăm ca prelucrarea datelor personale se întemeiază de fiecare dată pe încheierea unui contract, pe nevoia de a respecta o prevedere legală, pe consimțământul tău sau pe interesul legitim al companiei.

Totodată, te asigurăm că datele tale personale ar putea fi transmise autorităților publice doar la solicitarea legala a acestora.

Pe parcursul relației noastre comerciale și, după finalizarea acesteia iți poți exercita oricare din următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale, prevăzute în Regulamentul UE 679/2016:

 • dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • dreptul de acces la date – poți solicita din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care te vizează și, în caz afirmativ, acces la informațiile respective;
 • dreptul la rectificare – poți rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat„) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau nu există un motiv legal sau special pentru continuarea procesării și stocării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, observi prelucrarea ilegala, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate datelor – poți solicita să primești datele tale personale într-un format structurat, care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • dreptul la opoziție – poți să te opui prelucrării datelor personale, din motive legate de interesul public, precum crearea de profiluri;
 • drepturi legate de prelucrarea automată a datelor – semnifică modul în care persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată.
 • dreptul de retragere a consimțământului – în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău și nu mai există temei legal de prelucrare a datelor, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului are efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară retragerii consimțământului rămânând valabilă.

Te informăm că poți solicita oricare din drepturile menționate mai sus printr-o cerere depusă la sediul societatii noastre. În aceelași timp, iți facem cunoscut faptul că poți depune o plângere cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele tale personale sunt prelucrate pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în fiecare domeniu, respectând obligațiile impuse de legea arhivarii.

emag
shop here